Koncepcja spalania paliw stałych w tlenkowej pętli chemicznej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65235-39-8
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Koncepcja spalania paliw stałych w tlenkowej pętli chemicznej
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
157-174
Numer rozdziału
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Carbon Capture and Storage
Chemical Looping Combustion
paliwa stałe
Streszczenia
Język
polski
Treść
Spalanie w tlenkowej pętli chemicznej (Chemical Looping Combustion - CLC) jest procesem spalania paliw stałych, który charakteryzuje się brakiem bezpośredniego kontaktu paliwa z powietrzem. Nową i unikalną cechą spalania w pętli tlenkowej jest to, że tlen do spalania paliwa jest dostarczany za pomocą stałych nośników tlenu. Typowy system CLC składa się z dwóch połączonych ze sobą reaktorów, w pierwszym reaktorze zachodzi proces utleniania nośnika tlenu, w drugim reaktorze następuje wydzielenie tlenu z utlenionego nośnika, który następnie jest zużywany w procesie spalania paliwa. Instytut Energetyki jest koordynatorem projektu NewLoop finansowanego z Funduszy Norweskich. Głównym celem projektu jest opracowanie nowej technologii spalania paliw stałych, przystosowanej do technologii składowania dwutlenku węgla, która wykorzystywać będzie koncepcję spalania paliwa w tlenkowej pętli chemicznej. Rezultatem projektu będzie specjalnie zaprojektowane stanowisko badawcze, w którym używane będą wyselekcjonowane i wyprodukowane w ramach projektu, nośniki tlenu o zwiększonej wydajności chemicznej. Projekt ma na celu stworzenie technologii konkurencyjnej do już istniejących, charakteryzującej się mniejszą szkodliwością dla środowiska.
Cechy publikacji
rozdział w monografii naukowej
Inne
System-identifier
PX-58bbd27ed5de9c8ebf62a8d0