O etycznych, strategicznych i instytucjonalnych uwarunkowaniach społecznie odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
MARKETING I RYNEK
ISSN
1231-7853
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
652-664
Numer tomu
5
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,50
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
uwarunkowania etyczne
uwarunkowania strategiczne
uwarunkowania instytucjonalne
Streszczenia
Język
pl
Treść
Chociaż zainteresowanie badaczy ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu sięga lat 40. poprzedniego wieku, to wciąż brak jest między nimi zgody odnośnie czynników determinujących społecznie odpowiedzialne zachowania przedsiębiorstw. Naukowcy sięgają po argumenty o charakterze etycznym, strategicznym oraz instytucjonalnym, które w ich mniemaniu wyjaśniają tego typu zachowania podmiotów gospodarczych. Niniejszy artykuł oferuje przegląd oraz dyskusję prac, które odnoszą się do trzech wymienionych grup czynników.
Cechy publikacji
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Management – field of humanities
Management – field of economics
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Management – field of economics
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:684537