Młodzi w paleontologii 6: potęga skamieniałości. Zeszyt streszczeń
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
55
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Instytut Geologii UAM
Miejsce wydania
Poznań
ISBN
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
4,50
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 3)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Młodzi w paleontologii 6: potęga skamieniałości
Początek konferencji
2014-11-27
Koniec konferencji
2014-11-28
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Geologia
discipline:Geology
Book of abstracts
Książka abstraktów
Inne
System-identifier
PBN-R:489374