Model ewolucji jeziora krasowego na podstawie osadów dennych (Niecka Nidziańska)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódź 2015
Data publikacji
2015
ISBN
9788393441785
Wydawca
Uniwersytet Łódzki
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Model ewolucji jeziora krasowego na podstawie osadów dennych (Niecka Nidziańska)
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
68
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 6
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu
Nazwa konferencji
VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie"
Początek konferencji
2015-06-10
Koniec konferencji
2015-06-12
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:640456