Lake ecosystem response to rapid lateglacial climate changes in lake sediments from northern Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS
ISSN
1029-7006
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
EGU2013-12211
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Pozostali autorzy
+ 9
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EGU
Nazwa konferencji
European Geosciences Union General Assembly 2013
Początek konferencji
2013-04-07
Koniec konferencji
2013-04-12
Lokalizacja konferencji
Wiedeń
Kraj konferencji
AT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:457015