Lake ecosystem response to late Allerød climatic fluctuation (northern Poland)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS
ISSN
1029-7006
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
EGU2014-15332
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Pozostali autorzy
+ 10
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EGU 2014
Nazwa konferencji
European Geosciences Union General Assembly 2014
Początek konferencji
2014-04-27
Koniec konferencji
2014-05-02
Lokalizacja konferencji
Vienna
Kraj konferencji
AT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Geografia
discipline:Geography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:581425