Analiza efektywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce z wykorzystaniem metody DEA
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2016 Tom 1
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-941281-0-4
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza efektywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce z wykorzystaniem metody DEA
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
493-503
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
Data Envelopment Analysis DEA
model CCR
efektywność innowacyjna
przedsiębiorstwa przemysłowe
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem prezentowanego artykułu jest pomiar względnej efektywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych w przekroju regionalnym przy zastosowaniu metody DEA – modelu CCR zorientowanego na nakłady. W pierwszej części artykułu przedstawiono wybrane podejścia do pomiaru innowacyjności na poziomie krajowym, regionalnym oraz poziomie przedsiębiorstw. W ogólnym zarysie scharakteryzowano również metodę DEA. W drugiej części artykułu przeprowadzono analizę i ocenę sprawności przemysłu w przekształcaniu innowacyjnych zasobów w innowacyjne rezultaty.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
38770