Analiza wybranych problemów w kształtowaniu architektury i urbanistyki zespołu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,w odniesieniu do potrzeb przyszłych mieszkańców
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Środowisko Mieszkaniowe
ISSN
1731-2442
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
11
Strony od-do
32-37
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
city
multi-family residential development
flat structure
pl
miasto
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
struktura mieszkań
Streszczenia
Język
en
Treść
The author of an essay presents various design solutions based on the realized project, which involves construction of a complex consisted of three multi-family dwelling apartments at Poleska Street in Kielce. A designer, in order to provide optimal housing conditions, consulted the future users of the building and asked their advice regarding suggested functional-spatial solutions. Essay summary is a presentation of experience concerning the designed residential complex.
Język
pl
Treść
Autor eseju prezentuje różnorodne rozwiązania projektowe, opierając się na zrealizowanym projekcie, polegającym na budowie zespołu złożonego z trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Poleskiej w Kielcach. Projektant w celu zapewnienia optymalnych warunków mieszkaniowych prowadził z przyszłymi użytkownikami obiektów konsultacje oraz zasięgnął ich opinii, odnośnie do proponowanych przez niego funkcjonalno-przestrzennych rozwiązań. Podsumowanie eseju stanowi prezentację doświadczeń związanych z projektowanym zespołem mieszkaniowym.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
34301