Halloysite nanotubes as polyolefin fillers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polimery
ISSN
0032-2725
EISSN
Wydawca
Instytut Chemii Przemysłowej
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
6
Strony od-do
359-371
Numer tomu
60
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
nanorurki haloizytowe, modyfikacja glinokrzemianów, nanokompozyty poliolefinowe
en
halloysite nanotubes, aluminosilicate modification, polyolefin nanocomposites
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł stanowi przegląd najnowszej literatury dotyczącej nanokompozytów poliolefinowych napełnianych nanorurkami haloizytowymi (HNT). Omówiono wpływ dodatku HNT na osnowę poliolefinową, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii oraz właściwości mechanicznych nanokompozytów poliolefina/HNT. Modyfikowane HNT wykazywały wysoki stopień rozproszenia w osnowie poliolefinowej, dzięki czemu powodowały poprawę właściwości mechanicznych poliolefinowych nanokompozytów napełnianych nanorurkami haloizytowymi. Połączenie korzystnych właściwości poliolefin, ekonomicznych metod ich przetwórstwa oraz unikatowych w³aoeciwooeci HNT pozwoli na szersze rozpowszechnienie nanokompozytów wytworzonych z ich udziałem.
Język
en
Treść
Halloysite nanotubes (HNTs) are a promising type of naturally occurring fillers for polymers. We review the recent progress in HNTs characterization, methods of their modification, as well as the morphology and mechanical properties of polyolefin/HNT nanocomposites. Modified HNTs well dispersed in a polyolefin matrix bring an improvement to the mechanical properties of nanocomposites. It seems that the connection ofwell-known advantages of polyolefins with unique properties of HNTs may result in the large-scale utilization of this type nanocomposite.
Inne
System-identifier
UO184f38c44812476daa99df878b43f4f0
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych