Pomiar naprężeń własnych metodą Barkhausena za pomocą sondy z wirującym polem magnetycznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
11
Strony od-do
641-643
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
NAPRĘŻENIA ZŁĄCZ SPAWANYCH STALI ,EFEKT BARKHAUSENA, OCENA STANU NAPRĘŻEŃ STALI ,
Streszczenia
Język
Treść
W pracy przedstawiono nowy sposób pomiaru naprężeń własnych w elementach konstrukcji z wykorzystaniem polowego efektu Barkhausena. Informację o stanie naprężeń uzyskano z analizy rozkładu kątowego natężenia efektu Barkhausena zmierzonego w sposób automatyczny poprzez sondę z wirującym polem magnetycznym. Przedstawiono zasadę działania i opis układu pomiarowego oraz przykłady wykorzystania tej metody w ocenie stanu naprężenia w doczołowych złączach spawanych płyt wykonanych ze stali magnetomechanicznie izotropowej (stal S235JR) oraz stali anizotropowej (stal S460M).
Inne
System-identifier
131977