ANALIZA EKONOMICZNA PRODUKCJI WARSTW LICOWYCH PODŁÓG KLEJONYCH WARSTWOWO
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
DREWNO
ISSN
1644-3985
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
189
Strony od-do
115-126
Numer tomu
56
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
CIENKIE PIŁY
PILARKA RAMOWA
PILARKA TAŚMOWA
STRUKTURA KOSZTÓW PRODUKCJI
WARSTWA LICOWA
Streszczenia
Język
Treść
W artykule przedstawiono wyniki analiz wydajności liniowej, a także struktury kosztów produkcji, za pomocą cienkich pił na pilarce ramowej wielopiłowei i ta-śmowej, dębowych elementów licowych podłóg klejonych warstwowo. Stwierdzo-no, że przy przecinaniu deszczułek o grubości 4 mm o szerokości mniejszej od 180 mm bardziej wydajna jest pilarka ramowa wielopiłowa, zaś w pozostałych przypadkach widać przewagę wydajności pilarki taśmowej. W obu technologiach przecinania struktury kosztów całkowitych są podobne, a koszty surowca mają udziały największe, przekraczające 80% i różnią się od struktury kosztów typowe-go tartaku europejskiego.
Inne
System-identifier
126360