Magnetyczne badania adaptacyjne - nieniszcząca metoda badania zmian w mikrostrukturze stali wykorzystywanych w energetyce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
10
Strony od-do
767-772
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
ENERGETYKA CIEPLNA
MAGNETYCZE BADANIA ADAPTACYJNE
Streszczenia
Język
Treść
Długotrwała eksploatacja w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury jest przyczyną degradacji mikrostruktury materiałów wykorzystywanych w instalacjach energetycznych. Elementy takie to np. elementy przegrzewaczy czy rurociągi pary świeżej. Aby umożliwić ich bezawaryjną eksploatację pożądana byłaby nieniszcząca metoda diagnozowania zmian w mikrostrukturze. Dla stali ferromagnetycznych takich jak np. nowo wprowadzana do eksploatacji stal P91 wykorzystać można techniki magnetyczne takie jak analiza szumu Barkhausena [3] czy emisji magnetoakustycznej [1,2]. Techniki te są obecnie rozwijane w katedrze Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Politechniki Gdańskiej. Metody te są bardzo obiecujące, ich stosowanie wymaga jednak dużego doświadczenia, gdyż są to sygnały szumowe, podatne na zakłócenia. Dużo prostsze są techniki bazujące na pomiarze właściwości pętli histerezy magnetycznej, często jednak nie zapewniają one dostatecznej czułości, wystarczającej do odróżnienia poszczególnych stadiów procesu zmian mikrostruktury. Nowa, adaptacyjna metoda badań pozwala na znalezienie parametru pętli histerezy magnetycznej (wyznaczonej przy dowolnie wybranej maksymalnej wartości namagnesowania materiału) optymalnego z punktu widzenia badanych zmian w mikrostrukturze. Wyboru tego dokonać można w taki sposób aby uzyskać najlepszą dynamikę zmian sygnału w dowolnie wybranym zakresie badanej charakterystyki.
Inne
System-identifier
132329