WYKORZYSTANIE TECHNIK OLFAKTOMETRII TERENOWEJ I GC×GC-TOFMS DO OCENY UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA OBSZARACH PRZYLEGŁYCH DO SKŁADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU SZADÓŁKACH
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
Powietrze Atmosferyczne: Jakość - Zagrożenie - Ochrona
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7493-942-3
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
POL
Tytuł rozdziału
WYKORZYSTANIE TECHNIK OLFAKTOMETRII TERENOWEJ I GC×GC-TOFMS DO OCENY UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA OBSZARACH PRZYLEGŁYCH DO SKŁADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU SZADÓŁKACH
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
203-211
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
GCXGC-TOFMS
NASAL RANGER
OLFAKTOMETRIA TERENOWA
Streszczenia
Język
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na obszarach sąsiadujących ze składowiskiem odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach. Do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego wykorzystano technikę olfaktometrii terenowej. Narzędziami, których wykorzystanie umożliwia badanie właściwości zapachowych odorantów występujących w powietrzu atmosferycznym in-situ są olfaktometry terenowe, których zastosowanie umożliwia identyfikację źródeł punktowych emisji odorów najbardziej uciążliwych sensorycznie na obszarach sąsiadujących ze składowiskiem odpadów komunalnych. Analizę przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 13725 „Jakość powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. W celu identyfikacji związków chemicznych wywołujących nieprzyjemne wrażenie zapachowe w powietrzu atmosferycznym nad obszarami zlokalizowanymi w pobliżu terenów składowiska odpadów komunalnych zastosowano technikę kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas i analizatorem czasu przelotu (GC×GC-TOFMS).
Inne
System-identifier
136990