Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków. CZ. I Charakterystyka emisji odorów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Analityka: Nauka i Praktyka
ISSN
1509-4650
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
30-35
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
OSADY ŚCIEKOWE, EMISJA ODORÓW, UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA
Streszczenia
Język
Treść
Odory emitowane z terenów oczyszczalni ścieków komunalnych należą do grupy zanieczyszczeń będącej głównym powodem skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego. Ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów generowanych przez oczyszczalnie ścieków poprzez zastosowanie odpowiednich metod dezodoryzacji jest niejednokrotnie pomijane. Może to negatywnie wpływać na zaufanie publiczne oraz jakość powietrza atmosferycznego. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat linii oczyszczania ścieków oraz linii przetwarzania i zagospodarowywania osadów ściekowych w modelowej biologicznej oczyszczalni ścieków prowadzącej proces odzysku biogazu, niezbędne w celu scharakteryzowania odorów emitowanych przez główne instalacje oczyszczalni ścieków komunalnych.
Inne
System-identifier
138713