Metody analizy sensorycznej jako narzędzie do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego. CZ. III. ZASTOSOWANIA.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Analityka: Nauka i Praktyka
ISSN
1509-4650
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
48-53
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
ANALIZA SENSORYCZNA, UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA, ZASTOSOWANIE ANALIZY SENSORYCZNEJ, ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
Streszczenia
Język
Treść
Analiza sensoryczna jest stosowana w wielu dziedzinach życia codziennego. Jest ona najczęściej wykorzystywana do przeprowadzania oceny sensorycznej żywności oraz do oceny właściwości zapachów obecnych w środowisku. Metody analizy sensorycznej można z powodzeniem zastosować w przemyśle: spożywczym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, weterynaryjnym oraz perfumeryjnym. W pracy omówiono możliwości zastosowania metod analizy sensorycznej do badań jakości powietrza. Wykorzystanie tych metod umożliwia identyfikację punktowych źródeł emisji odorów na terenie składowisk odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz zakładów przemysłowych i ferm hodowlanych. Przedstawiono również możliwość zastosowania metod analizy sensorycznej do oznaczania substancji zapachowych wywołujących nieprzyjemne wrażenia w pobliżu źródeł emisji odorów.
Inne
System-identifier
136689