Motyw autonomii a oczekiwany i faktyczny poziom satysfakcji z prowadzenia działalności gospodarczej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Ekonomii (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
ISSN
1734-087X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3/41
Strony od-do
149-164
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
MOTYWY PRZEDSIĘBIORCZE
MOTYW AUTONOMII
POCZĄTKUJĄCY PRZEDSIĘBIORCY
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Streszczenia
Język
Treść
Motyw autonomii jest niejednokrotnie wskazywany jako jeden z istotniejszych czynników skłaniających ludzi do założenia własnej działalności gospodarczej, choć nie dla każdego przedsiębiorcy jest równie ważny. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w grupie początkujących przedsiębiorców. Osoby deklarujące kierowanie się motywem autonomii oczekiwały, że uzyskają wyższy poziom satysfakcji po roku prowadzenia działalności niż osoby, które nie deklarowały istotności tego motywu. Dokonana po roku weryfikacja faktycznie uzyskanego poziomu satysfakcji wykazała, że osoby nie kierujące się motywem autonomii uzyskały spodziewany poziom satysfakcji, podczas gdy osoby kierujące się motywem autonomii uzyskały poziom satysfakcji niższy od oczekiwanego. W opracowaniu przedstawiono także implikacje uzyskanych wyników, z uwzględnieniem jego znaczenia dla edukacji przedsiębiorczości.
Inne
System-identifier
140094