Nosce te ipsum: Czy brak sukcesu musi być katastrofą?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Ekonomii (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
MARKETING I RYNEK
ISSN
1231-7853
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
5
Strony od-do
130-145
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
MODEL LUKI SAMOSKUTECZNOŚCI
NADMIERNE ZAANGAŻOWANIE
POCZĄTKUJĄCY PRZEDSIĘBIORCY
POCZUCIE SAMOSKUTECZNOŚCI
PREPRZEDSIĘBIORCY
Streszczenia
Język
Treść
W artykule przedstawiono model luki samoskuteczności na tle problematyki tworzenia nowych firm. Wobec bardzo wysokiego poziomu obaw przed poniesieniem porażki, jaki notuje się w Polsce, dużego znaczenia nabiera kwestia zrozumienia jakie osoby w sposób szczególny są zagrożone konsekwencjami poniesionej porażki. Autorzy stawiają tezę, że w warunkach braku informacji zwrotnej lub jej opóźnienia, osoby o wysokiej luce samoskuteczności są skłonne do nadmiernego zaangażowania i podejmowania działań wysoce ryzykownych, co grozi dotkliwymi konsekwencjami w przypadku porażki. Badania empiryczne na próbie przedsiębiorców wskazują, że tak sformułowana teza, leżąca u podstaw modelu luki samoskuteczności, znajduje potwierdzenie.
Inne
System-identifier
132438