ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA PREFEROWANYCH OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH MOBILNYCH WYSOKOTEMPERATUROWYCH SIŁOWNI JĄDROWYCH
PBN-AR
Instytucja
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
ISSN
0209-2689
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
290/86
Strony od-do
35-42
Numer tomu
XXXI
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
OBIEGI GAZOWE
OBIEGI PAROWE
REAKTORY JĄDROWE
SIŁOWNIE OKRĘTOWE
Streszczenia
Język
Treść
Artykuł przedstawia analizę techniczno-energetyczną moŜliwości współpracy preferowanych obiegów turbin cieplnych duŜych mocy z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym chłodzonym helem w zastosowaniach mobilnych. Reaktory jądrowe wysokotemperaturowe (HTR) stwarzają moŜliwość podnoszenia parametrów obiegów parowych do poziomu bloków nadkrytycznych, jak równieŜ zastosowania obiegu Joule’a-Braytona w energetyce jądrowej. W miarę zaostrzania norm emisji energetyka jądrowa w tym ujęciu moŜe stanowić realną alternatywę ekonomiczną dla silników cieplnych zasilanych paliwami kopalnymi. Z punktu widzenia termodynamicznego, ekonomicznego i ekologicznego stosowanie obiegów cieplnych opartych o reaktory HTR jest zabiegiem korzystnym.
Inne
System-identifier
129236