Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2015 XXV cykl seminariów zorganizowany przez PTETiS, Oddział w Gdańsku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
46
Strony od-do
21-24
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
OCENA JAKOŚCI
TERMOGRAFIA
WARYSTORY
Streszczenia
Język
Treść
Zaproponowano zastosowanie termografii skokowej (badania nieniszczące) do indywidualnej oceny jakości warystorów. Dla 20 warystorów niskonapięciowych przeprowadzono badania, w ramach których wykonano pomiary parametrów elektrycznych i termicznych przed testami narażeniowymi i po 2 kolejnych cyklach narażeń (dwa poziomy). Testy narażeniowe zastosowano w celu pogorszenia jakości badanych warystorów. Porównano zasady klasyfikacji warystorów do grup o zróżnicowanej jakości, zaproponowanych na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych przed narażeniami, z wynikami pomiarów temperatury. Wytypowano temperaturę T warystora, mierzoną po 5 minutach grzania, jako graniczną wartość umożliwiającą klasyfikację badanego warystora do grup jakościowych. Wartość temperatury T większa od 40 0C wskazuje, że badany warystor jest średniej lub miernej jakości i nie powinien być stosowany
Inne
System-identifier
135372