Specyfika badań kompatybilności elektromagnetycznej w zakładowych laboratoriach badawczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
11
Strony od-do
18-20
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ, ZAKŁADOWE LABORATORIA BADAWCZE
Streszczenia
Język
Treść
W artykule przedstawiono metodykę postępowania stosowaną przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z badaniami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wykonywanymi w zakładowych laboratoriach badawczych. Przedstawiono podstawowe różnice w metodyce prowadzonych badań powstające między laboratoriami zakładowymi a zewnętrznymi jednostkami akredytowanymi. Odstępstwa od reguł przewidzianych w odnośnych normach wynikają głównej z faktu, iż laboratoria zakładowe mogą działać bardziej elastycznie. Wynika to z możliwości modyfikacji normatywnych procedur postępowania opisanych w normach.
Inne
System-identifier
133992