Telekomunikacyjne wsparcie narzędziowe działań zapobiegawczych w zakresie akwizycji, dystrybucji i wymiany informacji w procesie koordynacji i współpracy służb
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
W : Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-62753-62-8
Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
Publikacja
Główny język publikacji
POL
Tytuł rozdziału
Telekomunikacyjne wsparcie narzędziowe działań zapobiegawczych w zakresie akwizycji, dystrybucji i wymiany informacji w procesie koordynacji i współpracy służb
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
323-343
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
CHMURA OBILCZENIOWA
KOMUNIKACJA RADIOWA I PRZEWODOWA
SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO I MASOWEGO POWIADAMIANIA, KOLEJKI MULTIMEDIALNE
SYSTEMY DYSPOZYTORSKIE
Streszczenia
Język
Treść
Potrzeba prowadzenia efektywnego procesu współpracy służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wymaga wsparcia ze strony nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, uwarunkowanych ich specjalnym przeznaczeniem. Z uwagi na charakter działań, rozwiązania dla potrzeb koordynacji i współpracy muszą być realizowane jako systemy rozproszone umożliwiające przenoszenie i przetwarzanie informacji multimedialnych, w tym specjalnego przeznaczenia, integrujące różnego rodzaju technologie, a w szczególności: - technologie komunikacji radiowej i przewodowej, - technologie automatycznego pozycjonowania zasobów (GPS), - systemy automatycznego i masowego powiadomienia, - systemy uwierzytelnienia i autoryzacji, - systemy wspomagania dowodzenia i zarządzania zdarzeniami. W publikacji przedstawiono budowę nowoczesnego systemu łączności dyspozytorskiej typu SaaS (Software as a Service), czyli usługi realizowanej w wydzielonej chmurze obliczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi kolejki multimedialnej, wykorzystujący protokół SIP (Session Initiation Protocol). System ten wspiera środowisko wymiany informacji z istniejącymi systemami Eurosur (European Border Surveillance System) oraz Europol (European Police Office).
Inne
System-identifier
136069