WPŁYW ZMIAN ROZMIESZCZENIA ELMENTÓW NA EMISJĘ PRZEWODOWĄ PRZETWORNICY ST1S10PUR
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
36
Strony od-do
153-156
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
ROZKŁAD ŚCIEŻEK
ZABURZENIA
Streszczenia
Język
Treść
W referacie przedstawiono wpływ zmian w topologii (rozłożeniu elementów) przetwornicy ST1S10PUR o topologii typu Buck na emisję zaburzeń przewodowych. Wpływ był analizowany na przykładzie wprowadzania drobnych zmian w rozkładzie ścieżek mozaiki połączeń układu przy zastosowaniu we wszystkich rozpatrywanych konfiguracjach tych samych komponentów. Zastosowane zmiany w topologii połączeń pozwalają na oszacowanie ich wpływu na charakterystyki emisji przewodzonej oraz na sformułowanie zaleceń pozwalających na ich minimalizację
Inne
System-identifier
126793