PROJEKT I IMPLEMENTACJA WIELOKANAŁOWEGO DETEKTORA BEZDECHU SENNEGO
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
ISSN
1230-3496
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
89
Strony od-do
1201-1204
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
BEZDECH SENNY
CHRAPANIE
EKG
Streszczenia
Język
Treść
Diagnostyka obturacyjnego bezdechu senne-go opiera się na szczegółowym wywiadzie medycznym i badaniu polisomnograficznym. Jest ono drogie i mało kom-fortowe dla pacjenta. Opisywane urządzenie pozwala na przeniesienie procesu diagnostycznego ze specjalistycznych klinik do domu pacjenta. Całonocna rejestracja szeregu biosygnałów pozwoli na automatyczną detekcję obturacyj-nego bezdechu sennego
Inne
System-identifier
125453