Algorytmy przetwarzania widm Ramana podczas detekcji substancji chemicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
34
Strony od-do
39-42
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
SPEKTROSKOPIA RAMANA, ALGORYTMY DETEKCJI, ZAKŁÓCENIA.
Streszczenia
Język
Treść
W pracy zostaną przedstawione algorytmy wstępnego przetwarzania widm mające na celu usunięcie lub zmniejszenie intensywności zakłóceń obecnych w rejestrowanych widmach Ramana, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji tego procesu (bez konieczności wyboru parametrów przetwarzania przez obsługę urządzenia). Kolejną prezentowaną grupę algorytmów stanowią procedury parametryzacji widm, które opisują widma w postaci zbioru kilku parametrów, np. pozycji linii widmowych, jej względnej amplitudy oraz szerokości. Parametry te są niezbędną informacją wejściową dla niektórych algorytmów detekcji. W pracy zostaną również zaprezentowane najpopularniejsze algorytmy korelacyjne oraz algorytmy porównujące położenie i amplitudę linii widmowych.
Inne
System-identifier
124759