"Zamet'te čislo, gospoda..." : čislovoj simvolizm v russkoj poèzii XX veka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
RU
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
198
Numer tomu
Seria wydawnicza
Opuscula Slavica Sedlcensia
Numer w serii wydawniczej
9
Numer wydania
Wydawca
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie
Miejsce wydania
Siedlce
ISBN
978-83-64884-25-2
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
9,80
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Ahmatova, Anna Andreevna (1889-1966)
Liczba w literaturze
Literatura rosyjska 20 w.
Poezja rosyjska 20 w.
Symbole
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
24
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Monografia została poświęcona problemom interpretacji symboliki liczb w poezji rosyjskiej XX wieku. Kategoria symbolu w książce rozpatrywana jest w powiązaniu z filozofią, religią i poetyką, a symbolika liczb w poezji rosyjskiego Srebrnego Wieku została zinterpretowana w kontekście filozoficznym i estetycznym epoki. Jako cele pracy przyjęto: 1) przedstawienie genezy i tradycji symboliki liczb w poezji rosyjskiej XX wieku, 2) badanie symboliki liczb na różnych poziomach utworu artystycznego, oraz 3) interpretację symboliki liczb w poezji Anny Achmatowej. Zaprezentowana w pracy metodologia badań nad symboliką liczb opiera się na na¬stępujących założeniach: 1) deskrypcja / opis obecnej w tekście literackim symboliki liczb; 2) korelacja – ustalenie współzależności pomiędzy daną symboliką liczb i określoną tradycją, bądź z kilkoma tradycjami; 3) interpretacja symboliki liczb w utworze literackim jako całości artystycznej. Książka składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, wniosków oraz bibliografii.
Język
angielski
Treść
The monograph deals with issues concerning of number symbolism in Russian poetry of the Silver Age. The category of symbol is viewed in its relation to philosophy, religion, and poetics, and number symbolism in the Silver Age of Russian Poetry is interpreted in the philosophical and aesthetic context of the epoch. The goals of the book are 1) to research genesis and traditions of number symbolism in the Russian poetry of the 20th century; 2) to study number symbolism on different levels of a literary work, 3) to interpret number symbolism in Anna Akhmatova’s poetry. The methodology of number symbolism study presented in the book offers the following sequence of steps: 1) description, that is, descriptive representation of all symbolic numbers presented in the literary text; 2) correlation, i.e., establishing the relation between the given number symbolism and certain traditions; 3) interpretation of the number symbolism within the artistic integrityof the whole literary text. The book consists of introduction, three parts, conclusion and a reference list.
Cechy publikacji
Monografia naukowa
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
PX-58bfbc5cd5de66a3f9c1fdfa