Biomonitoring aktywny z wykorzystaniem glonów rzek Łaby i Orlicy przepływających przez Hradec Králové (CZ) = Aktivní biomonitorování řek Labe a Orlice protékajících Hradcem Králové (CZ) pomocí řas
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Książka
Tytuł książki
Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim = Propagace výzkumu kvality životního prostředí v přeshraniční polsko-české oblasti
Data publikacji
2014
ISBN
9788391695852
Wydawca
Drukarnia Smolarski
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Biomonitoring aktywny z wykorzystaniem glonów rzek Łaby i Orlicy przepływających przez Hradec Králové (CZ) = Aktivní biomonitorování řek Labe a Orlice protékajících Hradcem Králové (CZ) pomocí řas
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
33-40
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.62
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
Rozdział w monografii polskiej
Inne
System-identifier
24585