Analysis of Triticum aestivum seedling response to the excess of zinc
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PROTOPLASMA
ISSN
0033-183X
EISSN
1615-6102
Wydawca
SPRINGER WIEN
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
367-377
Numer tomu
253
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
Zinc toxicity
Wheat
growth parameters
Mitotic index
Microelement content
ultrastructure
pl
Toksyczność cynku
pszenica
parametry wzrostowe
Indeks mitotyczny
Zawartość mikroelementu
ultrastruktura
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000062063
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych