Basic Assumptions of Slavic Ethnolinguistic
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Die slavischen Sprachen The Slavic Languages Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation
Data publikacji
2014
ISBN
78-3-11-017153-2
Wydawca
De Gruyter Mouton
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Basic Assumptions of Slavic Ethnolinguistic
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1165-1175
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
PX-58c12de2d5dede0e300c6e5a