A case of pediatric patient with ulcerative colitis and extraintestinal skin manifestation – pyoderma gangrenosum.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Postępy Nauk Medycznych
ISSN
0860-6196
EISSN
1731-2469
Wydawca
Wydawnictwo Medyczne Borgis
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
178-179
Numer tomu
27
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
infalmmatory bowel disease
ulcerative colitis
pyoderma gangrenosum
extraintestinal manifestations
Schonlein-Henoch Purpura
complications
pl
nieswoiste choroby zapalne jelit
wrzodziejące zapalenie jelita grubego
piodermia zgorzelinowa
manifestacje pozajelitowe
plamica Schonleina-Henocha
powikłania
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Ulcerative colitis (UC) is an inflammatory disease of the intestines (inflammatory bowel disease – IBD) which is typically characterized by abdominal pain, diarrhea, vomiting, or weight loss. Manifestations such as skin rashes, arthritis, iritis, primary sclerosing cholangitis, pyoderma gangrenosum or erythema nodosum may also occur. They are rare and develop in approximately one-quarter to one-third of patients with IBD. Skin involvement is a fairly common problem, and may affect up to 25 percent of patients. Extra-intestinal symptoms can either precede intestinal disorders or they can be connected with exacerbation of bowel disease. All of them can either precede intestinal disorders or be connected with exacerbation of already diagnosed UC. Extra-intestinal symptoms preceding intestinal disorders may delay proper diagnosis and treatment which cause a lot of dangerous complications. We report a case of 9-years old boy with severe UC and pyoderma gangrenosum who was diagnosed primary as Schonlein-Henoch Purpura. Misdiagnosis appeared to be life-threatening in this patient.
Język
polski
Treść
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. ulcerative colitis – UC) należy do nieswoistych chorób zapalnych jelit (ang. inflammatory bowel disease – IBD), które typowo objawiają się bólem brzucha, biegunką, wymiotami oraz ubytkiem masy ciała. Jednakże objawy pozajelitowe takie jak wysypka skórna, zapalenie stawów, zapalenie tęczówki, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, piodermia zgorzelinowa czy rumień guzowaty mogą również wystąpić. Są one rzadkie i dotykają ok 1/4-1/3 pacjentów z IBD. Manifestacje skórne są jednymi z częstszych problemów i mogą dotyczyć nawet do 25% ludzi chorych. Objawy pozajelitowe mogą zarówno poprzedzać zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, jak i wiązać się z zaostrzeniem choroby podstawowej. Wszystkie te manifestacje mogą zarówno poprzedzać objawy jelitowe jak i wiązać się z zaostrzeniem już zdiagnozowanej UC. W przypadku, gdy manifestacje pozajelitowe wyprzedzają objawy z przewodu pokarmowego może dojść do opóźnienia postawienia właściwej diagnozy oraz wprowadzenia odpowiedniego leczenia, co może powodować wiele niebezpiecznych powikłań. Przedstawiamy przypadek 9-letniego chłopca z ciężką postacią UC z towarzyszącą piodermią zgorzelinową, która została początkowo błędnie zdiagnozowana jako plamica Schonleina- -Henocha. W tym przypadku błędna diagnoza okazała się zagrażająca życiu.
Cechy publikacji
Case-study
Inne
System-identifier
0000013277