Endoskopowa cholagiopankreatografia wsteczna (ECPW) u dzieci z chorobami trzustki.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Nauk Medycznych
ISSN
0860-6196
EISSN
1731-2469
Wydawca
Wydawnictwo Medyczne Borgis
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
202-207
Numer tomu
27
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
ERCP
pancreatic disorders
children
pl
ECPW
choroby trzustki
dzieci
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is nowadays a valuable method for detailed diagnostic evaluation and minimally invasive therapy for biliary and pancreatic diseases in pediatric population. The technique of ERCP is no more difficult in children than in adults, and except infants, there is no need for use a special pediatric endoscope. In children ERCP is usually performed with the patient under general anesthesia. Routine antibiotic prophylaxis is controversial, because there is no pediatric data regarding this problem. Pediatric indications for ERCP are similar to those for adults, though with a much lower incidence of malignant diseases. Among children with pancreatic diseases a common indications are: acute or recurrent acute pancreatitis, chronic pancreatitis, abdominal pain suspected to be of pancreaticobiliary origin, suspicion of pancreatic ductal anomaly, pancreatic trauma, differential diagnosis of focal pancreatic lesions and preoperative evaluation. Therapeutic ERCP constitutes 30-78% of all ERCPs and has a significant impact on the management of patients with pancreatic diseases, offering an alternative to surgical treatment in some cases. Pediatric studies demonstrates that ERCP has a high degree of technical success and a low rate of complications when performed by experienced endoscopists. MRCP nowadays has become the first-line diagnostic tool for biliopancreatic diseases and in the future ERCP may play a role mainly as a therapeutic intervention.
Język
polski
Treść
Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) jest wartościową metodą diagnostyczno-terapeutyczną w chorobach dróg żółciowych oraz trzustkowych w populacji pediatrycznej. Technika wykonywania ECPW nie jest trudniejsza u dzieci niż u dorosłych i z wyjątkiem niemowląt nie ma potrzeby stosowania specjalnego endoskopu pediatrycznego. U dzieci zabiegi ECPW są najczęściej przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym. Rutynowa profilaktyka antybiotykowa budzi wiele kontrowersji, ponieważ brak jest dostępnych danych pediatrycznych dotyczących tego zagadnienia. Wskazania do wykonywania ECPW u dzieci są podobne jak u pacjentów dorosłych, chociaż ze znacznie mniejszą częstością występowania nowotworów. Wśród dzieci z chorobami trzustki do najczęstszych wskazań do wykonania ECPW należą: ostre lub nawracające ostre zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, ból brzucha mogący mieć podłoże w schorzeniu trzustki czy dróg żółciowych, podejrzenie anomalii przewodu trzustkowego, uraz trzustki, diagnostyka różnicowa zmian ogniskowych trzustki oraz ocena przedoperacyjna trzustki. Procedury terapeutyczne stanowią 30-78% wszystkich zabiegów ECPW i odgrywają dużą rolę w leczeniu pacjentów z chorobami trzustki, w niektórych przypadkach oferując alternatywę dla leczenia chirurgicznego. Badania przeprowadzone wśród dzieci pokazują, iż ECPW ma wysoki stopień skuteczności i niski wskaźnik powikłań, gdy wykonywane jest przez doświadczonych endoskopistów. Rezonans magnetyczny dróg żółciowych (MRCP) w dzisiejszych czasach stał się narzędziem diagnostycznym pierwszego wyboru w diagnostyce chorób trzustki i dróg żółciowych. Można się spodziewać, iż w przyszłości zabiegi ECPW będą przeprowadzane przede wszystkim jako interwencja terapeutyczna.
Cechy publikacji
Review-article
Inne
System-identifier
0000013282