Lung perfusion parameters in the diagnosis of diabetic pulmonary microangiopathy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering
Data publikacji
2015
ISBN
978-3-319-11127-8
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
ENG
Tytuł rozdziału
Lung perfusion parameters in the diagnosis of diabetic pulmonary microangiopathy
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
444-447
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
CLASSIFICATION
DIABETES
DIABETIC PULMONARY MICROANGIOPATHY
PCT
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering
Początek konferencji
2014-09-07
Koniec konferencji
2014-09-11
Lokalizacja konferencji
Dubrownik, Chorwacja
Kraj konferencji
HR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
Treść
This paper presents the role of perfusion computed tomography (pCT) in the diagnosis of diabetic pulmonary microangiopathy. Our previous works have shown that perfusion parameters are useful in the diagnosis of diabetic pulmonary microangiopathy. In this article we focus on conditions that are necessary for such the diagnosis and introduce method of classification no microangiopathy vs. microangiopathy based on logistic regression. The presented method in certain regions of interest gives very good results in diagnosing lung microangiopathy: Sens = 89% and excellent Spec = 100 %.
Inne
System-identifier
128494
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych