Gossip and ostracism in modelling automorphosis of multi-agent systems
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Komunikacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
Information Systems Development: Complexity in Information Systems Development (ISD2016 Proceedings)
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7875-307-0
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Gossip and ostracism in modelling automorphosis of multi-agent systems
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
421-432
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 25th International Conference on Information Systems Development
Początek konferencji
2016-08-24
Koniec konferencji
2016-08-26
Lokalizacja konferencji
Katowice
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-58c1d6d9d5dee29663152db1