Programy i strategie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce po 1989 r.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Technika Transportu Szynowego
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5-6
Strony od-do
16-21
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
rail infrastructure
Poland
development strategy
investment
railway transport
pl
infrastruktura kolejowa
Polska
strategia rozwoju
inwestycja
transport kolejowy
Streszczenia
Język
en
Treść
Transport infrastructure, including rail infrastructure, is one of the determinants of the economic development of the country. For this reason the development of transport infrastructure should be initiated, realized and coordinated by state according to long-term programs to increase economic efficiency of realized investments and maintenance programs. After 1989, i.e. after transformation of Polish economy there were prepared many programs and strategies of rail transportation development. However, due to lack of vision how to develop the country, no financial resources and shortcomings in the programming, they were only partially realized or not realized at all. In the article, presented are the most important programs and strategies of rail transportation development in Poland after 1989 together with their assessment.
Język
pl
Treść
Infrastruktura transportu jest jednym z wyznaczników rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju. Największym problemem - mającym znaczny wpływ na rozwój polskiego transportu kolejowego pod koniec XX w. - był zły stan infrastruktury zarówno liniowej, jak i punktowej, które w wyniku niedofinansowania uległy fizycznej i moralnej degradacji. Należy podkreślić, że bardzo niepokojąca sytuacja, w której znalazł się transport kolejowy, kiedy skala skumulowania wieloletnich zaniedbań strukturalnych, błędów systemowych i niedoinwestowania tego sektora osiągnęła poziom zagrażający bezpieczeństwu przewozów, była główną przesłanką do podjęcia kluczowych decyzji, od których zależał przyszły rozwój tej gałęzi transportu. Wydaje się jednak, że w pierwszych latach transformacji ustrojowej i ekonomicznej transport kolejowy spotkał się z niezrozumieniem potrzeb inwestycyjnych i niedocenieniem jego roli w gospodarce kraju.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
531165