Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania procesem suburbanizacji na terenach wiejskich na przykładzie obrębu geodezyjnego Skórzewo
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Ochrona Srodowiska
ISSN
1506-218X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
cz. 3
Strony od-do
2126-2141
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
0000006350