Analiza dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975-2008
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ISSN
2080-4881
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
37, t. 3
Strony od-do
325-336
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Poznan
spatial planning
urbanization
pl
Poznań
planowanie przestrzenne
urbanizacja
Inne
System-identifier
0000010472