Accumulation of Cd and Pb in water, sediment and two littoral plants (Phragmites australis, Typha angustifolia) of freshwater ecosystem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Archives of Environmental Protection
ISSN
2083-4772
EISSN
2083-4810
Wydawca
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Polska Akademia Nauk
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
47-57
Numer tomu
42
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
cadmium
lead
freshwater ecosystem
plants
sediment
water
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Cd and Pb concentrations were measured in water, sediment and plant organs collected from selective sites located along the Bogdanka river (Poznań, Poland) in the 2012 growing season. The aim of the investigations was to monitor changes in heavy metal (HM) concentrations in different media over the periods, as well as to evaluate potential of two littoral plants, Phragmites australis and Typha angustifolia, for phytoremediation under natural conditions. Investigations revealed differences in HM concentrations in water and sediments. Higher values were observed in sediments than in water. The decrease in concentrations of both HMs in sediments was noted in two of the three selected water reservoirs during growing seasons, which suggests the possibility of their adsorption and accumulation by aquatic plants. Both investigated plant species accumulated ample amount of Cd and Pb in underground and aboveground plant tissues, however T. angustifolia revealed higher Cd translocation potential than P. australis. The latter revealed higher Pb accumulation in two lakes. Moreover, the translocation ratio was usually higher in spring, especially for Pb, in both plant species. Increasing level of pollution load index in sediment along the Bogdanka watercourse indicates accumulation of measured HMs.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000016245
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych