Influence of cadmium on protein profile of flax varieties (Linum usitatissimum L.).
PBN-AR
Instytucja
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Herba Polonica
ISSN
0018-0599
EISSN
2449-8343
Wydawca
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
66–76
Numer tomu
60
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
flax
protein extracts
cadmium
pl
len
ekstrakty białkowe
kadm
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the study was the evaluation of the influence of cadmium on protein profile of flax varieties (Linum usitatissimum L.). Linola and Norlin explants were cultured on control medium Dorothy and with addition of 25 and 75 mg/l Cd(NO3)2. Extracts were separated on DEAE-Cellulose (20 mM Tris-HCl buffer, 0.2-1 M NaCl). Protein content was evaluated by measuring the absorbance at wavelengths 280 and 254 nm. Linola was characterized by proteins occurrence in fractions eluted by 0.4 and 0.6 M NaCl at 25 mg/l of Cd(NO3)2, at 75 mg/l and additionally by 0.3 M NaCl. Norlin showed response in the form of proteins appeared at 0.2, 0.4, 0.5 and 0.6 M NaCl gradient at 25 mg/l of cadmium, at higher concentration in fractions eluted by 0.2, 0.5 and 0.6 M NaCl. Electrophoretic analysis showed an increase in the protein bands intensity above 60 kDa and under 52 kDa in extracts from flax cultivated with Cd(NO3)2. Studies showed appearance of new proteins during stress condition.
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena wpływu kadmu na zmianę profili białkowych odmian lnu (Linum usitatissimum L.). Eksplantaty Linola i Norlin hodowano na podłożu kontrolnym Dorota oraz z dodatkiem 25 i 75 mg/l Cd(NO3)2. Ekstrakty rozdzielano na kolumnie DEAE-Celuloza (20 mM Tris-HCl bufor, gradient 0,2-1 M NaCl). Zawartość białek oceniano przez pomiar absorbancji przy długości fali 280 i 254 nm. Linola charakteryzowała się pojawieniem białek we frakcji wymywanej 0,4 i 0,6 M NaCl przy niższym stężeniu kadmu, natomiast przy 75 mg/l azotanu kadmu dodatkowo we frakcjach wymywanych 0,3 M NaCl. Norlin wykazała obecność białek we frakcjach wymywanych 0,2, 0,4, 0,5 i 0,6 M NaCl w obecności 25 mg/l Cd(NO3)2 w podłożu, przy większym stężenie kadmu pojawiły się białka we frakcjach wymywanych 0,2, 0,5 oraz 0,6 M NaCl. Analiza elektroforetyczna wykazała wzrost intensywności pasm białek w zakresie powyżej 60 kDa i poniżej 52 kDa pod wpływem kadmu w obu odmianach lnu. Przedstawione badania potwierdziły pojawienie się nowych białek w warunkach stresu kadmowego.
Cechy publikacji
Biologia
Nauki farmaceutyczne
Biology
Pharmacy
discipline:Agronomia
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
discipline:Agronomy
discipline:Biotechnology – field of agricultural sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:643908
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych