An Experimental Platform for Quantified Crowd
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Computer Communication and Networks (ICCCN), 2015 24th International Conference on
Data publikacji
2015
ISBN
9781479999644
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
An Experimental Platform for Quantified Crowd
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICCCN 2015
Nazwa konferencji
2015 24th IEEE International Conference on Computer Communication and Networks (ICCCN)
Początek konferencji
2015-08-03
Koniec konferencji
2015-08-06
Lokalizacja konferencji
Las Vegas, NV
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Elektrotechnika
discipline:Socjologia
discipline:Telekomunikacja
discipline:Computer science – field of technical sciences
discipline:Electrical engineering
discipline:Sociology
discipline:Telecommunications
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:650825
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych