Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce a bezpieczeństwo państwa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Chorzowskie Studia Polityczne
ISSN
2080-752X
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
165-181
Numer tomu
10
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,06
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
mniejszość narodowa
mniejszość etniczna
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo narodowe
zagrożenia bezpieczeństwa państwowego
dyskryminacja mniejszości narodowych i etnicznych
en
national minority
ethnic minority
national security
security threats
discrimination
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rozważania sytuujące zagadnienie mniejszości narodowych w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa państwa są jak najbardziej uzasadnione, jednak w Polsce, z uwagi na homogeniczność społeczeństwa i zasadę pozytywnej dyskryminacji, która zabezpiecza prawa mniejszości narodowych i etnicznych, małe jest ryzyko zagrożeń z ich strony. Rzecz jasna istnieją przypadki nieporozumień pomiędzy mniejszościami a większością czy grupy wysuwające żądania w kwestiach przywilejów, jednak są one incydentalne. Ani ujmowane ogólnie, ani z osobna mniejszości narodowe i etniczne w Polsce nie są w stanie poważnie zdestabilizować sytuacji w kraju.
Język
en
Treść
It usually makes sense to investigate the problem of national minority in the context of national security; Poland, however, with its largely homogeneous society and its commitment to positive discrimination as a protection for the rights of national and ethnic minorities, is highly unlikely to experience the dangers typically associated with minority groups. Although clashes between minorities and the majority do occur, and there do exist groups demanding exceptional privileges, they are rather marginal. Whether considered en masse or individually, Polish national and ethnic minorities seem to be unable to actually destabilize the country.
Cechy publikacji
Nauki o polityce
Nauki o polityce publicznej
Political science
Public policy studies
discipline:Nauki o bezpieczeństwie
discipline:Nauki o polityce
discipline:Socjologia
discipline:Security studies
discipline:Political science
discipline:Sociology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:802243