De amicitia. Transdisciplinary Studies in Friendship
PBN-AR
Instytucja
Wydział "Artes Liberales" (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
en
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
439
Numer tomu
Seria wydawnicza
OBTA Studies in Classical Reception
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
1
Wydawca
Wydział "Artes Liberales" UW
Miejsce wydania
Warsaw
ISBN
9788363636586
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
22,00
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
discipline:Biologia
discipline:Ekologia
discipline:Etnologia
discipline:Filozofia
discipline:Historia
discipline:Historia sztuki
discipline:Językoznawstwo
discipline:Kulturoznawstwo
discipline:Literaturoznawstwo
discipline:Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
discipline:Pedagogika
discipline:Psychologia
discipline:Socjologia
discipline:Biology
discipline:Ecology
discipline:Ethnology
discipline:Philosophy
discipline:History
discipline:History of art
discipline:Linguistics
discipline:Cultural studies
discipline:Literature
discipline:Science of cognition and social communication
discipline:Pedagogy
discipline:Psychology
discipline:Sociology
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:782923