Alternative FEM Algorithm of Determining Piston Ring Pressure Distribution on a Cylinder to a Contact Simulation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
ISSN
1641-7739
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
19-22
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
Metoda Elementów Skończonych, alternatywny algorytm symulacji kontaktu, rozkład nacisków, APDL, pierścień dwusuwowy
en
Finite Element Method, alternative algorithm to contact simulation, pressure distribution, APDL, two-stroke piston ring
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono alternatywne użycie Metody Elementów Skończonych w celu wyznaczania rozkładu nacisków pierścienia tłokowego na gładź cylindra. Metoda ta bazuje na analitycznym wyznaczeniu wymaganych warunków brzegowych dla danych węzłów. Kilka konfiguracji danej metody zostało przetestowanych w języku APDL i porównanych do symulacji kontaktu bez separacji na przykładzie prostej dwuwymiarowej geometrii pierścienia dwusuwowego wykonanego ze stopu tytanu. Każda z przetestowanych w pracy konfiguracji przyniosła zbliżone wyniki przesunięć i naprężeń zredukowanych, jednak tylko jedna z testowanych metod zwróciła rozkład nacisków powierzchniowych bliski do symulacji kontaktu bez separacji. Ostatecznie otrzymana metoda okazała się być mimo wszystko mniej wydajną obliczeniowo od metody kontaktu bez separacji zaimplementowanej w programie ANSYS
Język
en
Treść
An alternative FEM algorithm of finding piston ring pressure distribution to a contact simulation is introduced. The method is basing on an analytical determining of required nodal displacement boundary conditions. Its several configurations are tested using APDL and compared to a no separation contact simulation of a simple 2D finite element model of a two-stroke piston ring made of Titanium alloy. Any of tested in the paper methods brings displacement result and Huber-Misses equivalent stresses close to each other. However, only one of those brings resulting contact pressure close to a no separation contact simulation. Nonetheless, the obtained configuration occurred to be less computationally efficient than no separation contact simulation performed in an ANSYS software
Inne
System-identifier
WUTfbc30603682e4e6ebfd68c587e2a17fb