Mechanisms of endothelium-dependent relaxation evoked by anandamide in isolated human pulmonary arteries.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY
ISSN
0028-1298
EISSN
1432-1912
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
477-486
Numer tomu
387
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000050313
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych