Teologia miłosierdzia Bożego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Teologia w Polsce
ISSN
1732-4572
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
5-15
Numer tomu
10
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6345
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Miłosierdzie Boże
miłość Boża
przymioty Boga
Jezus Chrystus
„drugie stworzenie”
EN
God's Mercy
God's Love
attributes of God
Jesus Christ
new creation
Streszczenia
Język
PL
Treść
Miłość i miłosierdzie są dwoma aspektami jednej łaski: łaska miłości Bożej stwarza, a łaska miłosierdzia Bożego – oczyszcza i doskonali naturę człowieka. Miłosierdzie jest więc warunkiem, aby doprowadzić człowieka do uczestniczenia w naturze Bożej. Mówiąc krótko: stwarza człowieka miłość, a zbawia miłosierdzie!
Język
EN
Treść
God’s Mercy never threatens man's dignity. It elevates human dignity to the Divine level of “second creation.” This is a kind of “divinization” of man, in which human love is transformed by the Divine mercy into closeness to God. Divine Mercy compensates all human imperfections – not only sins, but all kinds of weakness and limitations of the person’s existence. This is how love and mercy are in the heart of the relationship between God and man. Love and mercy are two aspects of one grace: The grace of Divine Love gives life, while the grace of Divine Mercy purifies and perfects human nature. Therefore, Divine Mercy is a precondition on human participation in the nature of God. To put it briefly, man is created through love and saved through mercy!
Inne
System-identifier
91849