Rola świadectwa w rodzinie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Verbum Vitae
ISSN
1644-8561
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
28
Strony od-do
423-458
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,6556
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
świadectwo
człowieczeństwo
wiara
małżeństwo
rodzina
domowy Kościół
EN
testimony
humanity
humanness
faith
marriage
family
domestic Church
Streszczenia
Język
EN
Treść
Humanness reaches its fulfillment in Christ. Faith enables to appreciate fully the gift of humanness, its value and meaning as well as to realize the marital-familial vocation. Testimony given to Christ in Christian family takes a more visible form when it harmonizes with mature testimony of humanness. An important role of testimony in the family expresses itself in the objectives of this testimony. Testimony of humanness expresses itself in the task of building the community of persons and lasting marriage, respect towards persons and human body, commitment to maturing love and realization of parenthood. Testimony of faith is connected with the task of professing God’s Word, realization of baptismal priesthood, love and apostolate. Sacramental grace and prayer enable spouses and family members to fully discover and realize these tasks.
Język
PL
Treść
Człowieczeństwo osiąga swoją pełnię w Chrystusie. Wiara pozwala pełniej odkrywać dar człowieczeństwa, jego wartość i znaczenie oraz pełniej realizować powołanie małżeńsko-rodzinne. Świadectwo dawane Chrystusowi w rodzinie chrześcijańskiej przybiera czytelną formę wtedy, gdy harmonizuje z dojrzałym świadectwem człowieczeństwa. Doniosła rola świadectwa w rodzinie wyraża się w zadaniach, jakie ono spełnia. Świadectwo człowieczeństwa wyraża się w zadaniu budowania komunii osób i trwałego małżeństwa, szacunku dla osoby i ludzkiego ciała, zaangażowaniu w dojrzewanie miłości oraz realizacji rodzicielstwa. Świadectwo wiary łączy się z zadaniem głoszenia słowa Bożego, spełniania kapłaństwa chrzcielnego oraz miłości służebnej i apostolatu. Do pełniejszego odczytania i realizacji tych zadań uzdalnia małżonków i członków rodziny łaska sakramentalna i modlitwa.
Inne
System-identifier
88144