Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
ISSN
0137-3447
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
52-64
Numer tomu
46
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,037175
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
argument
Divine Revelation
credibility of Christianity
fundamental theology
fundamental ecclesiology
Church
metaphysics
philosophy
John Paul II
religion
PL
argument
Objawienie Boże
wiarygodność chrześcijaństwa
teologia fundamentalna
eklezjologia fundamentalna
Kościół
metafizyka
filozofia
Jan Paweł II
religia
Streszczenia
Język
PL
Treść
Niniejszy artykuł to zarys argumentu metafizycznego na wiarygodność chrześcijaństwa, czyli argumentu odwołującego się do oryginalnej warstwy metafizycznej w tej religii, pozwalającej odpowiedzieć na podstawowe pytania o naturę oraz sens całej rzeczywistości i bytu ludzkiego, choć problematyka antropologiczno-metafizyczna nie została tu w pełni rozwinięta. Omówiono węższe i szersze rozumienie metafizyki, źródła argumentu, przesłanki na metafizyczną wiarygodność Objawienia Chrystusowego i Kościoła oraz walor motywacyjny. Często przywoływano nauczanie Jana Pawła II, które zawiera wiele sugestii co do metafizycznego argumentowania. Na zakończenie sformułowano postulat rozwijania tego argumentu, poszerzając go także o komparatystykę międzyreligijną.
Język
EN
Treść
This paper is a sketch of the metaphysical argument for the credibility of Christianity. This argument is based on the original metaphysical light present in Christianity which allows to give answers to fundamental questions about nature and the sense of all reality and human existence although antropological-metaphysical issues were not fully discussed in this paper. It consists of following parts: narrow and wide concept of the metaphysics, sources of the metaphysical argument, metaphysical credibility of Christian Revelation and the Church and effectiveness of the metaphysical argument. This paper very often reminds the teaching of John Paul II containing many suggestions supporting this argument. In the end the author suggests to develop the metaphysical argument by making some kind of inter-religion comparison – a comparison of metaphysical elements present in all religions.
Cechy publikacji
original-article
review-article
Inne
System-identifier
81463