Apostolski i kontemplacyjny wymiar życia naśladowców św. Franciszka w świetle Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Teologiczne
ISSN
2353-7272
EISSN
Wydawca
Towarzystwo Nauowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
6
Strony od-do
47-68
Numer tomu
62
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
apostolate
contemplation
consecrated life
Franciscans
witness
PL
apostolstwo
kontemplacja
życie konsekrowane
franciszkanie
świadectwo
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article is an attempt to answer the question: what are the apostolic and contemplative aspects of religious life with regards to St. Francis’ imitators based on the “Constitutions of the Order of Friars Minor Conventual?” It may be treated as a kind of exemplar, which indicates how to combine these two aspects in proper balance and proportions for those in consecrated life, especially in the orders leading an active apostolic life. The first part of the article discusses the apostolic witness of the life of the Franciscans, their own apostolate and the apostolate commissioned by the Church hierarchy. The second part presents specific elements of contemplative life of the Franciscans: the prayer life, conversion and penance, and community life.
Język
PL
Treść
Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, na czym polega apostolski i kontemplacyjny wymiar życia zakonnego na przykładzie naśladowców św. Franciszka w oparciu o Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych? Można to potraktować jako swego rodzaju exemplum, które wskazuje, jak w życiu konsekrowanym, przede wszystkim w zakonach prowadzących czynne życie apostolskie, łączyć dwa wspomniane wymiary, utrzymując ich właściwą proporcję i równowagę. W pierwszej części artykułu omówiono apostolstwo świadectwa życia franciszkanów, apostolstwo własne i formy apostolstwa zleconego przez hierarchię. Druga część artykułu zawiera rozważania o charakterystycznych elementach wyrażających kontemplacyjny sposób życia franciszkanów: życie modlitwy, nawrócenie i pokutę oraz wspólnotę braterską.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
85629