Limited-angle, holographic tomography with optically controlled projection generation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of SPIE Volume 9330
Data publikacji
2015
ISBN
9781628414202
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Limited-angle, holographic tomography with optically controlled projection generation
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
Holografia cyfrowa, optyka adaptatywna, korekcja frontu falowego, rekonstrukcja tomograficzna
en
compressed sensing
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Three-Dimensional and Multidimensional Microscopy: Image Acquisition and Processing XXII
Początek konferencji
2015-02-09
Koniec konferencji
2015-02-12
Lokalizacja konferencji
San Francisco
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W niniejszym artykule przedstawiamy układ tomografu holograficznego, pracujący z projekcjami zebranymi w ograniczonym kącie, generowanymi za pomocą optycznego sterowania wiązką wykorzystującego dyfrakcję do zmiany kierunku oświetlenia. Opracowany układ zbudowany został w konfiguracji pionowego interferometru Macha-Zehndera, dostosowanego do pracy jako mikroskop holograficzny. Układ wyposażony został w moduł oświetlający o wysokiej aperturze numerycznej i przestrzenny modulator światła. Rozwiązanie jest zapewnia szybką i niezawodną pracę układu. Poza faktem wydajnym i eleganckim sposobem zmiany kierunku oświetlenia układ zyskuje dodatkową funkcjonalność w postaci aktywnej korekcji frontu falowego. Takie podejście pozwala zwiększyć dokładność pomiaru obiektów fazowych w zbudowanym układzie. Zintegrowane mapy fazowe zarejestrowane z wykorzystaniem kilku scenariuszy oświetlenia są przetwarzane za pomocą nowego algorytmu rekonstrukcji tomograficznej - opartego o technikę compressed sensing – działającego na zasadzie minimalizacji wahania funkcji, zastosowanego w tym przypadku do klasy obiektów, które nie są przedziałami stałe. W artykule przedstawione są wyniki pomiaru i rekonstrukcji dla dobrze zdefiniowanego obiektu referencyjnego.
Język
en
Treść
In the paper we demonstrate a holographic tomography system with limited angle of projections, realized by optical–only, diffraction-based beam steering. The system created for this purpose is a Mach-Zehnder interferometer modified to serve as a digital holographic microscope with high Numerical Aperture illumination module and a Spatial Light Modulator. Such solution is fast and robust. Apart from providing an elegant solution to the viewing angle shifting, it also adds new capabilities of the holographic microscope system. SLM, being an active optical element, allows wavefront correction in order to improve measurement accuracy. Integrated phase data captured with different scenarios within a highly limited angular range are processed by a new tomographic reconstruction algorithm based on the compressed sensing technique: total variation minimization, which is applied to non-piecewise constant samples. Finally, the accuracy of full measurement and processing path proposed is tested for a calibrated 3D microobject.
Inne
System-identifier
WUT9bd102809262450183b2fa8b30a224d5
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych