Holographic method for capillary induced aberration compensation for 3D tomographic measurements of living cells
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Optical Methods for Inspection, Characterization, and Imaging of Biomaterials
Data publikacji
2013
ISBN
9780819496089
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Holographic method for capillary induced aberration compensation for 3D tomographic measurements of living cells
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
879204-1-879204-9
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
kompensacja aberracji, cyfrowa mikroskopia holograficzna, tomografia, badania żywych komórek
en
aberration compensation, digital holographic microscopy, tomography, live cell study
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Optical Methods for Inspection, Characterization, and Imaging of Biomaterials
Początek konferencji
2013-05-15
Koniec konferencji
2013-05-16
Lokalizacja konferencji
Munich
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejsza praca dotyczy numerycznej korekcji hologramów zarejestrowanych w układzie cyfrowego mikroskopu holograficznego przystosowanego do tomograficznych pomiarów żywych próbek biologicznych. Celem korekcji jest usunięcie deformacji pola optycznego związanej ze światłowodową kapilarą zastosowaną w układzie w celu umożliwienia manipulacji próbkami. Zaproponowana metoda korekcji polega na odjęciu od oryginalnego rozkładu fazy funkcji aberracji odtwarzanej na podstawie pustych obszarów hologramu (nie zajętych przez próbkę). W celu oszacowania błędów korekcji przeprowadzony został numeryczny eksperyment, w którym wykorzystano metodę propagacji skończonych różniczek czasowych (ang. finite difference time domain propation method FDTD). Przeprowadzona symulacja wykazała, że metodyka korekcji aberracji polegająca na prostym odjęciu map fazowych jest niewystarczająca do efektywnego usunięcia efektu kapilary, w szczególności do korekty przesunięcia poprzecznego obrazu oraz zmiany powiększenia. Niemniej jednak, w eksperymencie z hologramami żywych komórek rakowych wykazano, że zaproponowana metoda umożliwia efektywną poprawę wizualną wyników.
Język
en
Treść
In this paper we present a method for numerical correction of holograms captured in a digital holographic microscope (DHM) system adapted to tomographic measurement of biological objects. The purpose of the correction is removal of the object wave deformation induced by a fiber capillary, which is used in DHM system for the specimen manipulation. The proposed correction procedure is based on a common concept of the phase subtraction, preceded by estimation of the aberration profile using areas of the hologram that have not been affected by the object. To identify the residual error of the correction a numerical experiment was performed using the finite difference time domain propagation method (FDTD). The computation reveals that the phase subtraction methodology is insufficient to properly remove the aberration due to a fiber capillary, in particular to compensate for the transverse shift of an image and change of magnification. Nevertheless, the possibility of the visual improvement of holographic images with an outlined methodology is demonstrated with an experiment with a living human leukemia cell.
Inne
System-identifier
WUT391534
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych