PRZYWÓDZTWO MENEDŻERÓW JAKO SIŁA MOTORYCZNA W ROZWOJU ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
PBN-AR
Instytucja
Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zarządzanie. Teoria i praktyka
ISSN
2081-1586
EISSN
2449-9730
Wydawca
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
49-54
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
menedżer
przywództwo
zasoby przedsiębiorstwa
innowacyjność
przedsiębiorczość
en
manager; leadership; resources of company; innovation; entrepreneurship
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł prezentuje problem przywództwa w kontekście wpływu na kształtowanie zasobów przedsiębiorstwa będących podstawą efektywnego i sprawnego działania. Zaakcentowano rolę przywództwa w tworzeniu klimatu przedsiębiorstwa globalnego. Scharakteryzowano kluczowe cechy przywódcze współczesnych menedżerów w postaci zdolności innowacyjnych i przedsiębiorczych oraz umiejętności zarządzania proekologicznego.
Język
en
Treść
The article presents the problems of leadership in the context of influence on forming the resources of the company, which are the basis for effective and efficient actions. The role of leadership in creating the climate of global company has been emphasised. Key leader characteristics of modern managers have been characterised in the form of innovative and enterprising abilities and skills of pro-ecological managing.
Cechy publikacji
Ekonomia
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Economics
Management – field of economics
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:750007