PARADYGMAT REGIONALNOŚCI W PROCESACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
PBN-AR
Instytucja
Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zarządzanie. Teoria i praktyka
ISSN
2081-1586
EISSN
2449-9730
Wydawca
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
71-77
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.73
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
region; rozwój przedsiębiorstw; uwarunkowania rozwoju.
en
region; development of companies; development conditions
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wyznacznikami współczesnych procesów gospodarczych jest globalizacja oraz zyskująca coraz większe znaczenie regionalizacja. Decyzje podejmowane przez władze regionalne stają się kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Artykuł w syntetyczny sposób prezentuje uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw w kontekście paradygmatu regionalności.
Język
en
Treść
The indicators of modern economic processes are globalisation and more and more significant regionalisation. The decisions made by local authorities are becoming essential for functioning and development of companies. The article in a synthetic manner presents development conditions of companies in the context of regionality paradigm.
Cechy publikacji
Ekonomia
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Economics
Management – field of economics
discipline:Ekonomia
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Economics
discipline:Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:764802